Over dit hoofdstuk/artikel

Charles B. Timmer


1.
Uit een novelle met de lange titel ?Aan het Secretariaat van de Schrijversbond, van het lid Ju. O. Dombrovski, lidmaatschapskaart nr. 0275? door Joeri Dombrovski, in het tijdschrift Sintaksis, red. M. Rozanova, Fontenay aux Roses, 1985, nr. 13, p. 48.
2.
Vasili Aksjonov, Geen markt voor holle vaten, vertaald en met een nawoord door Tom Eekman. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1979, in de reeks ?Russische Miniaturen?.
3.
Zie Tirade, nr. 312, sept./okt. 1987, p. 537.
4.
Dombrovski’s roman Een conservator van oudheden is een van de briljantste en origineelste werken uit de moderne Russische literatuur. De hele roman is als gedompeld in zwarte humor en krijgt vooral in de tweede helft een obsederende kracht. Als er in de contemporaine Russische letteren ??n boek is, waard om vertaald te worden, is dit het.
5.
Toen ik in de jaren dertig voor de Nederlandse houtagentuur- en expertisefirma Leo Peltenburg in Rusland werkte, zat op het kantoor te Amsterdam een Russische emigrant belast met de zorg voor de Russische correspondentie met Moskou. Een bejaarde heer van een nobel voorkomen, zeer intelligent maar tegelijk, zoals het een echte Rus betaamt, nogal ongeco?rdineerd in zijn denken en doen. Hij was van goede Russische komaf en heette – Vladimir van der Bellen.
6.
In het Smoljnyj-paleis in Petersburg was tot de revolutie van 1917 een eliteschool voor adellijke jongedames gevestigd. Tijdens de Oktoberrevolutie zetelde er het hoofdkwartier van de Bolsjewieken, na 9 december 1917 was aldaar het Petr?gradse centrum van de Tsjeka (de politieke politie en staatsveiligheidsdienst) met de beruchte folterkamer 75.
7.
Zie in de reeks ?Russische Miniaturen?: Charms, Vvedenski, Kazakov, Bam en ander proza, uit het Russisch vertaald en met een nawoord door Charles B. Timmer. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1978, pp. 53-79.
8.
Zie Novyj Mir, 1964, nr. 7. pp. 3-90 en nr. 8 pp. 10-67.
9.
Omgerekend komt dit neer op ongeveer een rijksdaalder voor een gebonden boek van 256 bladzijden, verlucht met vignetten en een portret van de auteur.
10.
Vladimir Nabokov, Bend Sinister, New York, Henry Holt, 1947. Nederlandse vertaling: Bastaards, door Charles B. Timmer. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 11961, 21969, 31984.
11.
L. Trotski werd op 20 augustus 1940 door een geheime agent van de Sovjetrussische staatsveiligheidsdienst vermoord in Mexico. De moordenaar was Ramon Mercador. ?Stalin freute sich besonders dar?ber, dass sein Todfeind wie ein tollw?tiger Hund ermordet worden war.? (Alexander Nekrich in Geschichte der Sowjetunion, Band 2, p. 41.)
12.
Glavlit is de afkorting voor Glavnoje Literatoernoje Oepravlenije, het Literaire Hoofdbestuur, zetel van de geheime censuurinstanties.
13.
In de uitvoerige studie van Lev Loseff On the Beneficence of Censorship. Aesopian language in Modern Russian Literature (M?nchen, Otto Sagner, 1984), bevestigt hij dit: ?Every publication of an Aesopian text in circumvention of the all-forbidding State is joyously celebrated by the intellectual portion of society.?
14.
?Zjitj stalo loetsje, zjitj stalo vesel?je!? – de leuze van Stalin die kort voor de voltooiing van het tweede vijfjarenplan, tweede helft jaren dertig, in zwang raakte, toen duizenden en duizenden onschuldige Russen ‘s nachts van hun bed werden gelicht en in de gevangenissen en massagraven verdwenen.