Over dit hoofdstuk/artikel

Jeroen Brouwers


1.)
En een man als Dr. Marc Galle, die in zijn radiorubriek Voor wie haar soms geweld aan doet dagelijks moeite doet niet om het ware Vlaams maar om het verbasterde Nederlands uit te roeien, dat is mijn vriend. En ook een man als Prof. Dr. Joos Florquin met zijn televisierubriekje Hier spreekt men Nederlands al geeft hij soms blijk van boerelulligheid en kinkelachtigheid en ontspoort hij nogal eens en maakt hij soms jammerlijke fouten. Beiden aan mijn hart, al blijf ik pessimistisch.
1.
Samen met Kloos logeerde hij tijdens het halve-eeuwfeest van Belgi?’s onafhankelijkheid in St. Gilles, ?ongeveer in een straat als onze Sarphatistraar, genaamd Rue de Metal?, ten huize van Dr. W. Doorenbosch.
1.
Groet aan Louis Paul Boon. Dit citaat komt uit Reservaat I: Stad Brussel een oerwoud. Wie iets over Brussel wil schrijven nadat hij dit stuk van Boon heeft gelezen, zal het wekenlang, ontmoedigd, niet kunnen.