Over dit hoofdstuk/artikel

H.F.M. Crombag

over N. Machiavelli


1.
De citaten uit Il Principe (bij verwijzingen aangeduid als p) zijn ontleend aan de vertaling van Frans van Dooren (Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1981); die uit de Discorsi (d) zijn door mijzelf gemaakte vertalingen van de Penguinvertaling. Mevr. H. Evers-Polak was zo vriendelijk deze tweedehands vertalingen te vergelijken met de originele tekst.
2.
Wie niet weet waar te zoeken, zal in de meeste vertalingen moeite hebben hem te vinden. Het gaat om een zin in de laatste alinea van hoofdstuk xviii van Il Principe: ?(N)elle azioni di tutti gli uomini (…) si guarda al fine.? Een soortgelijke mededeling komt voor in d.i.9.
3.
Brief van 10 december 1513 aan Francesco Vettori, in: Allan Gilbert (ed.) The Letters of Machiavelli. New York: Capricorn Books, 1961, pp. 139 e.v.
4.
Gegevens ontleend aan: Roberto Ridolfi, The Life of Niccol? Machiavelli. London: Routledge & Kegan Paul, 1963, p. 138.
5.
Sheldon S. Wolin, Politics and Vision. Boston: Little, Brown & Company, 1960, pp. 221 en 222.
6.
R.R. Palmer & J. Colton, A History of the Modern World. New York: Knopf, 1975, p. 51.
7.
Isaiah Berlin, The originality of Machiavelli. In: Against the Current. Essays in the History of Ideas. Oxford: Oxford University Press, 1981, p. 52.
8.
Raymond Aron, M?moires. Paris: Julliard, 1983, p. 22, voetnoot 1.
9.
Lauro Martines, Power and Imagination. Harmondsworth: Penguin Books, 1983, p. 436.
10.
Giuseppe Prezzolini, The Christian roots of Machiavelli’s moral pessimism, Review of National Literatures, 1970, 1, 26-37.
11.
Garrett Mattingly, Machiavelli’s Prince: Political science or political satire?, American Scholar, 1958, 27, 482-491.
12.
Deze gegevens zijn ontleend aan: Quentin Skinner, Machiavelli. Oxford: Oxford University Press, 1981, p. 87.