Over dit hoofdstuk/artikel

Hans van den Bergh

over Leo Vroman


1.
H.U. Jessurun d’Oliveira ?Leo Vroman: de leer der veranderingen? in Literair Lustrum I Amsterdam 1968 (2e druk), p. 257-272.
2.
Leo Vroman 126 gedichten Amsterdam 1969, p. 236.
3.
Idem, p. 235.
4.
J. Bernlef en K. Schippers ?Gesprek met Leo Vroman? in Wat zij bedoelen, Amsterdam 1965.
5.
Leo Vroman 126 gedichten p. 237.
6.
H.U. Jessurun d’Oliveira ?Leo Vroman? in Scheppen riep hij gaat van Au, Amsterdam 1967, p. 169-185.
7.
Leo Vroman 126 gedichten, p. 233.
8.
Multatuli, Volledige Werken I, Amsterdam 1950, p. 17.
9.
Zie noot 6, p. 181.
10.
Beter had Vroman hier het ballade-technische element van de ?stokregel? kunnen noemen. Het envoi verschijnt immers maar 1 maal als laatste strofe, terwijl de stokregel inderdaad iedere strofe van de (rederijkers-)ballade afsluit.
11.
God en Godin, vers 1795.
12.
Zie noot 1, p. 262.
13.
H.U. Jessurun d’Oliveira ?Nouveaut?’s van Vroman? in Merlyn jrg. 1 (1963) nr. 6, blz. 1-19.
14.
Leo Vroman 126 gedichten, p. 200/1.