Over dit hoofdstuk/artikel

Jaap Goedegebuure


1.
Kees Fens: ?Onhandig getoonzette brief*. In: De volkskrant van 19 november 1974, blz. 20.
2.
Zie hiervoor Frank C. Maatje: Literatuurwetenschap. Grondslagen van een theorie van het literaire werk. Utrecht, 19743, blz. 108-109 en 192. De roman in brieven beschouw ik als een te specifiek geval van het kunstepistel, behandeling daarvan hoort hier m.i. niet thuis.
3.
Een uitgave verschijnt dit voorjaar bij Querido te Amsterdam.
4.
Leo Vroman: ?Het schrijven?. In: Proza. Amsterdam, 1960. blz. 115.
5.
Viktor Sklovskij: ?Die Kunst als Verfahren?. In: Texte der russischen Formalisten. Ed. Jurij Striedter. Bd. I. M?nchen, 1969. blz. 3-35.
6.
D. Hillenius: ?Het ontwenningsmechanisme?. In: Tegen het vegetarisme. Amsterdam, 1961. blz. 202-209.