Over dit hoofdstuk/artikel

Henk van Gelre


1.
Hans v.d. Grinten, samen met zijn broer Franz oudste en grootste promotor van Beuys, thans directeur van het Nijmeegs Museum Commanderie, in een interview in nrc Handelsblad van 19 september 1981.
2.
Zie over Yves Klein mijn artikel in Tableau van april jl.
3.
P. Wember: Yves Klein, Dumont Schauberg, Keulen, 1972.
4.
Dr. Armin Zweite in de katalogus tentoonstelling Joseph Beuys ?Vrouwen?, Nijmeegs Museum Commanderie, 1981, p. 5 en 6.
5.
Dr. Armin Zweite in katalogus Nijmeegs Museum Commanderie, p. 6.
6.
1921 Kleef Tentoonstelling van een met hechtpleister dichtgetrokken wond (waarmee Beuys wil zeggen, dat hij in genoemd jaar werd geboren! H.v.G.)
1922 Tentoonstelling zuivelfabriek Rindern (waarheen zijn ouders in dat jaar verhuisden. H.v.G.)
1923 Tentoonstelling van een kinderkopje (inhoud koffie met ei).
1924 Kleef Openbare tentoonstelling van heidekinderen (lees: kinderen, waaronder Beuys, spelend op de heide. H.v.G.)
Enz.
7.
J?rgen Becker – Wolf Vostell Happenings – Fluxus – Pop Art – Nouveau Realisme, Reinbek, 1965 p. 199 e.v. Ook geciteerd in Adriani, Konnertz en Thomas Beuys, p. 128 e.v.
8.
Uiteraard is dit authentieke, komische voorval niet door Beuys in diens lijst van ?tentoonstellingen? opgenomen, noch wordt het door zijn biografen in hun boek vermeld.
9.
Petrus-Armin Zweite, eerste apostel van messias Joseph Beuys, geeft de volgende verklaring van de betekenis, welke Beuys aan het gebruik van vet hecht: ?Een vormeloze hoop vet bijvoorbeeld betekent voor Beuys de chaos. Tegelijk is zoiets kennelijk? – al te zeker is hij daar dus ook niet van! – ?warmte- en energiebron. Maar in de vorm van een tetra?der (een regelmatig viervlak, door vier gelijkzijdige driehoeken begrensd, H.v.G.), waarmee een action vaak besluit, is dezelfde stof aan het principe van de vormbepaaldheid ondergeschikt gemaakt en symboliseert ze voor Beuys het gevaar van verfijzing van het leven en is ze een teken van de dood?. Katalogus tentoonstelling Joseph Beuys ?Vrouwen?, p. 6. En wij, simpele zielen, maar denken, dat vet vooral een substantie is om vlees en patates frites in te bakken!
10.
Katalogus tentoonstelling Joseph Beuys ?Vrouwen?, p. 4.
11.
Zie o.a. Rudolf Steiner Ueber die Bienen.
12.
Dezelfde performance wordt in sommige andere overzichten ook wel ?I like America and America likes me? genoemd.