Over dit hoofdstuk/artikel

Jan Emmens

over Willem Frederik Hermans


1
Nachlass, Kritische Studien Ausgabe 10: 3[1] nr. 288. (Terwijl we ons voortdurend oefenen om het met allerlei medemensen uit te houden, oefenen we ons onbewust erin het met onszelf uit te houden: wat eigenlijk de onbegrijpelijkste prestatie van de mens is.?)
1
De Baanbreker 2 (1946) 12 (23 maart) 3.
2
In: Horror Coeli en andere gedichten (Amsterdam 1946), zie: Volledige Werken 9, Gedichten (Amsterdam 2011) 71.
1
Wellicht een verwijzing naar het schilderij van Rembrandt met die naam, dat de Poolse edelman Micha?l Sendivogius (1566-1636) zou afbeelden, een bekende alchemist die ooit over zijn eigen werk zei: ?U kunt er zeker van zijn dat er geen enkele dwang bestaat waarom ik zou schrijven en dat ik naar buiten treed is alleen uit liefde voor u. Als zodanig heb ik geen enkele verwachting omtrent persoonlijk voordeel en geen behoefte aan loze roem. Daarom zie ik er hier van af, zoals ik ook eerder deed, om mijn identiteit openbaar te maken.?
1
Zie: ?Bezeten van nachtmerries?, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18 januari 1947.
2
?Snerpende kritiek?, in: Criterium [4] (1945-1946) 13 (oktober 1946) 706.
3
Paul Val?ry, Oeuvres II (Pl?iade 1960) 518 (met dank aan Maarten Asscher) (?Zakkigheid verraadt zich in de schijn van nobele doelen en grote omstandigheden die iemand nodig heeft om ontroerd te worden. En vooral in de omvang van de leugens en de verzinselen waarvan hij zich bedient om de bescheidenheid van zijn mogelijkheden en verlangens over het hoofd te zien.?)
4
Tussen november 1946 en december 1947 verscheen het eerste deel van De tranen der acacia’s in afleveringen in het tijdschrift Criterium.
1
Criterium [4] (1945-1946) 14 (november 1946) 767; Volledige Werken 1 Romans (Conserve/De tranen der acacia’s) 239.
2
Verwijzing van het eerste droomverslag van Arthur in De tranen der acacia’s: ?Je weet toch dat ik in rechte lijn van Napoleon afstam?? Zie: Volledige Werken 1, 297.
1
H.A. Gomperts, ?Het misverstand?, in: Jagen om te leven (Amsterdam 1949) 127-143 (oorspronkelijk in: Criterium, juni 1946).
1
Zie vooral Menschliches, Allzumenschliches. R?diger Safranski, Nietzsche. Biographie seines Denkens (M?nchen 2000) 15. (?Nietzsche’s op zichzelf betrokken schrijven vooronderstelde dat hij zich niet alleen als individu, als iets ondeelbaars, maar ook als dividu, als iets deelbaars kon zien.?)
2
Het is inderdaad de centrale thematiek van Luigi Pirandello; zie, onder meer, Uno, nessuno e centomilia (Iemand, niemand en honderdduizend, Groningen 1990).
3
Zie o.a. zijn bespiegelingen over en naar aanleiding van Paul Val?ry in De Poolse ruiter (Bussum 1946).
4
In: Verzameld Werk 3. Verhalen (Amsterdam 1986) 154-209. (Oorspronkelijk verschenen als derde deel in De Eikreeks van Meulenhoff (Amsterdam 1946).
5
In: Criterium [4] (1945-1946) 1 (oktober 1945) 6-24.
6
In: Criterium [4] (1945-1946) 10-11 (juli-augustus 1946) 487-505.
1
Zie: Volledige Werken 9, Gedichten, p. 41.