Over dit hoofdstuk/artikel

Marsha Keja

over Chr.J. van Geel

over Dick Hillenius

brief aan Dick Hillenius

brief van Chr.J. van Geel


15 juli 1961


1
De in dit artikel gebruikte brieven van Hillenius en de kladbrief van Van Geel bevinden zich in de nalatenschap van Van Geel, de overige brieven van Van Geel bevinden zich in de nalatenschap van Dick Hillenius. Beide nalatenschappen zijn in priv?-bezit. Het eerste citaat uit een brief is steeds van een datumverwijzing voorzien.
2
Zie: Marsha Keja, ?Mijn verleden is verbrand. Stil staan kan ik er niet bij. Een blik in het archief van Chris van Geel? in: De Parelduiker 14 (2009) 1; themanummer Chr. J. van Geel.
3
Dick Hillenius, ?Dichter in het Vogelwater? in: NRC Handelsblad 9-9-1977, gebundeld onder de titel ?Chris van Geel? in: Dick Hillenius, Wat kunnen wij van rijke mensen leren?, Amsterdam 1986.
1
3-9-1959
2
10-9-1959
3
16-9-1959
1
21-9-1959
2
23-9-1959
1
26/28-9-1959
2
29-9-1959
3
zie noot 9
4
zie noot 10
5
26-9-1959
1
29-10-1959
2
21-1-1960
1
gepubliceerd in Hollands Weekblad 37 (1960) 12, gebundeld in Tegen het vegetarisme (1961)
2
10-2-1960
1
21-4-1960
2
4/5-12-1959
3
11-4-1960
4
2-9-1965
5
18-4-1962
1
20-2-1961
2
28-7-1960
1
15-1-1965
2
Zie ook: Jabik Veenbaas, ?Pak van eender laken. Over de correspondentie van Chris J. van Geel en zijn zoon.? in: Tirade 436 (2010, nr. 5), p. 155-170.
1
18-7-1961
2
Het stuk verscheen op een inlegvel bij Chr. J. van Geel. Stedelijk Museum Amsterdam 15 dec – 22 jan. Katalogus 284, Amsterdam 1961. Het verscheen ook in: Hollands Weekblad 3 (1961-1962) 136 (dec. 1961), p. 10-13, in: ?Chr. J. van Geel. ?De ene kunst leeft nooit zonder de andere, althans bij mij.?? (E. de Waard, K. Ankerman en T. van deel, samenst.), Amsterdam 1977, p. 37-40, en werd gebundeld in: Dick Hillenius Plaatselijke godjes, Amsterdam 1972, p. 12-16
3
Gesprek met Florrie Hillenius-Gehrels maart 2010
1
29-10-1959
2
12/13-7-1961
3
3-1-1963
4
10-10-1963
5
22-10-1963
6
24-10-1963
1
7-10-1963
2
28-11-1963 verkeerd gedateerd, moet zijn 28-10-1963
3
29-10-1963
4
Bij nader inzien van J.J. Voskuil verscheen in 1963, het jaar van deze brief. Chris van Geel komt er onder de naam Chris van Heel even in voor.
1
11-8-1971, Van Oorschot-archief in het Letterkundig Museum
2
zie noot 3 van p. 3