Over dit hoofdstuk/artikel

Frits Kool

over Karl Marx


1)
Het ligt in de bedoeling, dit recensie-artikel door een of twee andere te laten volgen.
2)
Commander S.M. Riis, Karl Marx: Master of Fraud. Introduction by Brigadier General Frank L. Howley, New York 1962.
3)
Leopold Schwarzschild, The Red Prussian. The life and legend of Karl Marx. Transl. from the German by M. Wing, New York 1947.
4)
Marx vs. Russia. Edited, with an introduction, by J.A. Doerig. Afterword by Hans Kohn, New York 1962.
De Duitse editie werd gepubliceerd onder de titel Marx contra Ru?land (Stuttgart-Degerloch 1960).
5)
Ook N. Rjazanov deelt in zijn uitgave van de ?Gesammelte Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels 1852 bis 1862? (Stuttgart 1917) mee, dat een deel van de door hem voor het eerst in het Duits gepubliceerde artikelen van de hand van Engels zijn.
6)
Karl Marx, The Eastern Question. A Reprint of Letters written 1853-1856 dealing with the events of the Crimean War. Edited by Eleanor Marx Aveling and Edward Aveling, Londen 1897.
7)
Karl Marx, Manuskripte ?ber die polnische Frage (1863-1864). Herausgegeben und eingeleitet von Werner Conze und Dieter Hertz-Eichenrode, Den Haag 1961.
De aandacht moet hier worden gevestigd op de voortreffelijke inleiding van Prof. Conze, die Marx’ en Engels’ standpunt inzake het nationaliteiten-probleem op voorbeeldige wijze analyseert.
8)
Karl Marx in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, dargestellt von Werner Blumenberg. Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg 1962.
9)
Karl Marx en Friedrich Engels, Ausgew?hlte Schriften in zwei B?nden, Bd. I, Berlijn 1957, p. 99.