Over dit hoofdstuk/artikel

Charles B. Timmer


1)
E?n van de redaktieleden van Nowyj Mir.
1)
Dezelfde die in het Leningradse maandblad Newa van maart 1963 een voortreffelijk, maar zeer kritisch essay-verhaal over het hedendaagse kolchozleven heeft gepubliceerd, getiteld: Om en nabij.
1)
In september 1954 werd het hoofdredakteurschap waargenomen door de plaatsvervangende hoofdredakteur A. Dementjew, een konformistische partijman.