Over dit hoofdstuk/artikel

Floris Cohen


over Rusland


22 december 1981


1
Ik ontleen de gegevens over deze door het Berlijnse Aspen-Institute georganiseerde conferentie aan een verslag in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 5-11-1981.
2
Zie voor een scherpzinnige analyse van het voor de Sowjet-Unie zelf zo contraproduktieve effect van de satellisering van Oosteuropa na de Tweede Wereldoorlog het gesprek tussen G.R. Urban en Adam Ulam in de ook overigens zeer lezenswaardige interviewbundel: G.R. Urban (ed.), D?tente (London, 1976), 213-228.
3
J. de Kadt, Van Tsarisme tot Stalinisme (Antwerpen, 1935).
4
Een verhelderende analyse van deze ontwikkeling en hoe ze kon plaatsvinden geeft Henry Kissinger in zijn verklaring over salt ii voor het Committee on Foreign Relations van de Senaat; nu te vinden in zijn boek For the Record. Selected statements 1977-1980 (Boston, 1981), 189-230.
5
Ik vat hiermee slechts enkele grondgedachten samen (zie in het bijzonder p. 118-132) van dit inhoudelijk zo rijke laatste grote boek van De Kadt, dat meer lezers verdient dan het totnutoe gekregen heeft.