Over dit hoofdstuk/artikel

Charles B. Timmer


*)
De Russische titel luidt Probeg po avtobiografii (Een auto-biografie in vogelvlucht). Volgens de Franse uitgevers werd het originele ms. in maart 1963 per post naar Jewtoesjenko in Rusland teruggestuurd, maar is het onderweg door tussenkomst van de geheime politie in beslag genomen. Dit leidde tot het merkwaardige gevolg dat, toen Jewtoesjenko in maart voor deze Franse publikatie ter verantwoording werd geroepen, zijn aanklagers beschikten over de originele tekst, terwijl de aangeklaagde zelf het moest doen met de Franse vertaling van zijn eigen werk, een vertaling, waar hij het op verschillende punten niet mee eens was.
*)
Het zijn voornamelijk vertegenwoordigers van deze richting die druk uitoefenen op de overheid om de zgn. ?vergeten? dichters en schrijvers uit de Stalin-tijd en de 20er jaren opnieuw en zo kompleet mogelijk uit te geven. Vgl. A. Mettsjenko, Historisme en dogma, Nowyj Mir 1956, 12, p. 228.