Over dit hoofdstuk/artikel

Jeroen Brouwers


1.
Vertaling van Frits Oomes en Pim Lukkenaer. Geciteerd uit: Heinrich von Kleist, Novellen. Het spectrum, Utrecht-Antwerpen 1978.
2.
R. Nieuwenhuys, De dominee en zijn worgengel. Van en over Fran?ois Haverschmidt (enz.). G.A. van Oorschot, Amsterdam 1964. Document 134.
3.
Dit is het derde couplet van het tien coupletten tellende overbekende gedicht De zelfmoordenaar. Uit: Snikken en grimlachjes. Academische po?zie van Piet Paaltjens. Van Holkema & Warendorf n.v., Amsterdam 1958.
4.
In idem als noot 2.
5.
Dr. Jan ten Brink, Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe eeuw in biographie?n en bibliographie?n, 1830-1900 (enz.). Derde deel. D. Bolle, Rotterdam z.j.
6.
Corn?lie Huygens, Hoogenoord. Twee delen. P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam z.j. (1892).
7.
Jan Arends, Nagelaten gedichten. Gekozen door Remco Campert. De Bezige Bij, Amsterdam 1975. Het geciteerde gedicht staat op blz. 48.
8.
Jan Arends, Keefman. De Bezige Bij, Amsterdam 1972.
9.
Jan Arends, Lunchpausegedichten. De Bezige Bij, Amsterdam 1974.
10.
Afgedrukt bij een Uitlui door Leopold de Buch. In: Propria Cures, 84ste jaargang, nr. 16, 2 februari 1974.
11.
Jotie T’Hooft, Junkieverdriet. Manteau, Brussel z.j. (1976).
12.
Jotie T’Hooft, Heer van de Poorten. Verhalen, herinneringen, notities en beschouwingen. Manteau, Brussel z.j. (1978).
13.
Menno ter Braak, Dr. Dumay verliest… In: Verzameld Werk. Deel 2. G.A. van Oorschot, Amsterdam 1950 (1980).
14.
Willem Frederik Hermans, Mandarijnen op zwavelzuur. De mandarijnenpers, Groningen 1963.
15.
Al deze voorbeelden van zelfmoordgevallen in het oeuvre van Simon Vestdijk dank ik aan Maarten ‘t Hart: – ikzelf ken het werk van Vestdijk onvoldoende. De alinea waarin deze zelfmoordgevallen worden opgesomd is letterlijk overgeschreven uit een brief van Maarten ‘t Hart aan Jeroen Brouwers, 20 juli 1980.
16.
Max Nord, Zelfmoord: Een denkfout voor Simon Vestdijk. In: Vestdijkkroniek, nr. 29, september 1980.
17.
S. Vestdijk, Advies inzake zelfmoord. In: Kompas der Nederlandse letterkunde. De Bezige Bij, Amsterdam 1947.
18.
Willem Frederik Hermans ge?nterviewd door Ischa Meijer. In: Het Parool, 7.2.1970. Herdrukt in: Scheppend nihilisme. Interviews met Willem Frederik Hermans. Samengesteld door Frans A. Janssen. Loeb & Van der Velden, Amsterdam 1977.
19.
J. van Tijn, 3 Goeie vijftigers. Gedachtenwisseling tussen Harry Mulisch, Henk Hofland en Jan Blokker n.a.v. hun vijftigste verjaardag. In: Bijlage Vrij Nederland, 7.1.1978. Volgens deze bron zou Mulisch hebben gezegd: ?…al geloof ik niet dat zelfmoord vaak om ??n reden wordt gepleegd?. De accenten op ?een?, zo heeft Mulisch mij later meegedeeld, berusten op een drukfout.