Over dit hoofdstuk/artikel

Manet van Montfrans

over Jean Rouaud


1
Jean Rouaud, Le pal?o circus, Flohic Editions, ?Mus?es secrets?, 1996
2
Het vijfluik is in 2001 onder de overkoepelende titel De velden van eer in ??n band bij Uitg. G.A. van Oorschot verschenen. Het eerste deel werd vertaald door Frans de Haan en Marianne Kaas, de overige delen door Marianne Kaas.
3
Jean Rouaud, Pr?histoires, Gallimard, 2007 [1]
4
Jean Rouaud, La femme promise, Gallimard, 2009 Vert Marianne Kaas, De beloofde vrouw, Uitg G.A. van Oorschot, 2010.
5
Een belangrijke rol bij die verkenningstocht speelt de zolder met het familiearchief die in De velden van eer met een verwijzing naar een prehistorische vindplaats in het departement Seine-et-Marne wordt aangeduid als ?ons huiselijk Pincevent?
6
Na de voltooiing van het vijfluik zette Rouaud in een lang essay zijn literatuuropvatting uiteen, La d?sincarnation (2001). In de daarna gepubliceerde romans, L’invention de l’auteur (2004), L’imitation du bonheur (2006) en La femme promise (2009) verzette hij de bakens en waagde zich buiten de kleine kring van zijn familie en zijn geboortestreek. In januari 2011 verscheen als eerste deel van een nieuwe cyclus, La Vie po?tique, een essay, Comment gagner sa vie honn?tement, Gallimard, ?Essais?, Collection blanche
7
Vgl.. de omschrijving van de 2CV van de grootvader in De velden van eer als ?de rijdende grot van de prehistorische nomaden?
8
La Fianc?e juive (Gallimard, 2008), een bundel met negen korte autobiografische fragmenten, bevat een door Rouaud geschreven, gecomponeerd en gezongen lied, gericht tot ?de beminde vrouw?, ?zijn mooie Joodse verloofde?
9
Ren? Char, La paroi et la prairie, po?mes, G.L.M., 1952; Georges Bataille, ?Lascaux ou l’invention de l’art?, OEuvres compl?tes IX, Gallimard, 1979, 9-101 [1955]; Maurice Blanchot, ?Naissance de l’art?, L’amiti?, Gallimard, 1971, 9-21; Andr? Malraux, Anti-M?moires, Gallimard, 1967. Bekende paleontologen die zich intensief met de grottekeningen hebben beziggehouden zijn Andr? Leroi-Gourhan, Andr? Glory en Henry Breuil.
10
Zie voor een vergelijking van de zienswijze van Rouaud met die van zijn voorgangers Catherine Brun, ?Le pal?o circus ou Lascaux revisit??, Sylvie Ducas (red), Jean Rouaud Les fables de l’auteur, Presses Universitaires d’Angers, 2004, 247-261
11
De afschaffing van dit gebruik viel samen met het instellen van een nationale herdenkingsdag op 17 juli voor de slachtoffers van de jodenvervolgingen Bij de grote Parijse razzia op 16 en 17 juli 1942 werden ruim 13 000 joden opgepakt, bijeengebracht in het V?lodrome d’hiver en vervolgens via het doorgangskamp Drancy gedeporteerd
12
Zie over Rouauds contextualisering van de ontdekking van Lascaux en het verband dat hij legt tussen de recente geschiedenis en de prehistorie de uitstekende monografie van Michel Lantelme, Lire Jean Rouaud, Armand Colin 2009, 117-122, en eveneens diens panorama van de hedendaagse Franse literatuur, Leroman contemporain Janus postmoderne, L’Harmattan, 2008, 159-206.
13
Pierre Michon, La grande Beune, Verdier, 1996 Ned vert Rokus Hofstede, De hengelaars van Castelnau, Uitg G.A van Oorschot, 1997. Eric Chevillard, Pr?histoire, Minuit, 1994, Jean-Loup Trassard, Dormance Gallimard, 2000