Over dit hoofdstuk/artikel

Ronald Havenaar

over Martin Bosma


1
Naar aanleiding van: Martin Bosma, De schijn-?lite van de valse munters. Drees, extreem rechts, de sixties, nuttige idioten, Groep Wilders en ik, Uitgeverij Bert Bakker, 2010
2
Van dit boek verscheen in 1946 een twee de en in 1980 een derde druk. Bosma verwijst naar blz. 240 van de eerste editie (1939), maar dit moet zijn: blz. 234. Zie voor Bosma’s slonzige manier van verwijzen ook noot 6
3
J. de Kadt, De politiek der gematigden, G.A van Oorschot, 1972, blz. 473
4
J de Kadt, Het fascisme en de nieuwe vrijheid, derde druk, G A van Oorschot, 1980, blz 183
5
J de Kadt, Uit mijn communistentijd, G.A. van Oorschot, 1963, blz. 339
6
Bosma verwijst tweemaal naar De politiek der gematigden (De Kadt, 1972) in plaats van naar Het fascisme en de nieuwe vrijheid. Hij noemt de bladzijden 197 en 181 De passages die hij aan elkaar heeft geknoopt staan echter in de door hem genoemde editie van Het fascisme en de nieuwe vrijheid (1939) op de bladzijden 196/197, 172/173 en 292
7
Arend Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek, J. H de Bussy, 1968, blz 48
8
De Kadt, Fascisme en nieuwe vrijheid, 1980, blz. 16