?
Dit is het vervolg op Heenreis, dat is afgedrukt in tirade no. 230.