1.
Deze en andere aspekten van Nu behandel ik uitvoerig in de inleiding op de uitgave van de volledige briefwisseling tussen Is. Querido en A.M. de Jong, welke eerlang in de reeks Achter het Boek zal verschijnen.
2.
Gerrit Borgers, ?Herman Heijermans en Is. Querido. Bloemlezing uit hun briefwisseling?, Maatstaf 12 (1964-65) 8, 483.
3.
Bedoeld wordt ?Mijmeringen van een Godzoeker. Uit de nagelaten geschriften van een jong gestorvene bewerkt?; dit, zesde, fragment werd opgenomen in Nu 2 (1928-29) 2 (november 1928).
4.
?Nederlandsche literatuur (Po?zie en proza) II, De anatomische les?, Nu 1 (1927-28) 11 (augustus 1928), 323-336; eerder verscheen ?I, De vliegende Hollander?, Nu 1 (1927-28) 10 (juli 1928), 218-224; naderhand verschenen nog ?III, Paradise regained [1]?, Nu 1 (1927-28) 12 (september 1928), 430-448, en ?IV, Paradise regained (Slot)?, Nu 2 (1928-29) 2 (november 1928), 184-208.
5.
?Over Franciscus van Assissi, iets over Middeleeuwen, Renaissance en nog wat?, Nu 1 (1927-28) 9 (juni 1928), 1-22.
6.
Virginie de Rosa, Is. Querido’s sekretaresse.
7.
Andries de Rosa, ?Parijsche levens? dat in afleveringen in Nu werd gepubliceerd.