Over dit hoofdstuk/artikel

J.R. Evenhuis


1.
Vertaling J.A. Sandfort, ietwat gemoderniseerd ook voor verdere Rabelaiscitaten benut.
2.
De editio princeps van de resterende werken van Lucianus van Samosata – genaamd naar zijn geboorteplaats in Klein-Azi? (het tegenwoordig Turkse Samsat) waar hij ca. 125 n. Chr. geboren werd; hij overleed in 180 – kwam in 1496 in Florence uit, vooral dankzij Janos Lascaris, een na de val van Konstantinopel gevluchte Griek. Erasmus en Thomas More spraken met elkaar af wie van hen wat in het Latijn zou vertalen, en daarvoor lieten zij jarenlang ander werk liggen.
3.
J. Huizinga, Erasmus. Haarlem 1924, 208-9.
4.
Vooral C.S. Lewis heeft vanuit dit gezichtspunt een zware attaque tegen het humanisme gericht. ?No humanist is now remembered as a philosopher. They jeer and do not refute.? In het algemeen is de briljante kritiek van Lewis op enige zeer negatieve aspecten van de humanistische geesteshouding, die mede in Nederland tot een zeer oppervlakkige vorm van vulgair-humanisme hebben geleid, iets wat men iedere onkritische bewonderaar van het humanisme ter overdenking zou willen geven. Helaas ligt Lewis’ betoog verscholen in een van de delen van The Oxford history of English literature (English literature in the sixteenth century, Oxford 1954).