Over dit hoofdstuk/artikel

Floris Cohen


18 augustus 1982


1.
Renate Rubinstein, Met gepast wantrouwen. Notities over de Hollandse ziekte. Amsterdam (Meulenhoff), 1982.
2.
Uit: K. Lorenz, Over agressie bij dier en mens (Amsterdam 1965, vertaald door D. Hillenius, met dank aan Renate Rubinstein), p. 141.
3.
Vladimir Boekovskij, Vredesactivisten tegen de vrede. Zutphen (De Uitkijk), 1982 (verkrijgbaar door f 5,- te storten op gironr. 256182 van deze uitgeverij).
4.
Toch differentieert Boekovskij daarbij onvoldoende. De internationaal secretaris van het ikv, Bartels, was wel zo na?ef een congres in Moskou bij te wonen waar voor de verandering de Russische orthodoxie de taak van verdediger van het vredesprogramma van kameraad Brezjnjew ter hand had genomen, maar tegelijk moedig genoeg om, toen hij zijn eigen toespraak niet mocht houden, onder protest het congres voortijdig te verlaten. Veel illusies over het Sowjetregime hebben die ikv-ers, maar pure meelopers zijn ze niet.