Over dit hoofdstuk/artikel

Charles B. Timmer


over Rusland


1 augustus 1982


1.
In: Vstretsjis prosjlym (Ontmoetingen met het verleden), deel 2. Moskou 1976, p. 269.
2.
Zie aldaar, p. 227.
3.
Viktorija A. Schweitzer, Bratskaja mogila (Het broedergraf) in: Sintaksis, No. 4, red. M. Rozanova en A.D. Sinjavski. Fontenay aux Roses, 1979.- pp. 139-156.- Een der boeiendste tijdschriften van de nieuwe Russische emigratie.
4.
Valentin Boelgakov, Het laatste levensjaar van L.N. Tolstoj. Amsterdam 1976.- Priv?-Domein No. 40.
*
na een omwenteling, anders niet natuurlijk!?
5.
In: Roesskije Knigi (Russische Boeken), cat. No. 39, 1964, p. 6.
6.
In: A.P. Tsjechov, Verzamelde werken in zes delen. Russische Bibliotheek. Amsterdam 1953-1956.- deel 1.
7.
In: Haagse Post, 7 november 1981, p. 108.
8.
Karel van het Reve heeft moeite met de handkus van Tsjechov, vooral, wanneer die niet op de rug van de hand maar ?okolo brasleta? terechtkomt, d.i. ?naast? of ?vlakbij? de armband. Hij zegt dat dit niet in het Nederlands te vertalen is, omdat de aangeduide plek noch ?hand? noch ?arm? is (het Russische ?roeka? betekent zowel hand als arm). Maar natuurlijk kan heel adequaat vertaald worden met: ?Hij kuste haar hand ter hoogte van de armband?- dit heeft hetzelfde ironische effect: de geaffecteerdheid van een te nauwkeurige plaatsbepaling (voor een handkus). Zie Hollands Maandblad, 1982: 2, p. 45.