Over het gehele werk

over Domenico Scarlatti


Over dit hoofdstuk/artikel

over Een nagelaten bekentenis


René Marres

A.F. Zweers

over René Marres


1.
J.J. Oversteegen: ?Uit de donkere dagen van voor Freud?, Merlijn, 2/2 (1963/64), 4.
2.
A.F. Zweers: ?Een nagelaten bekentenis [A Posthumous Confession] as an Expression of Marcellus Emants’ Pessimism?, Papers from the First Interdisciplinary Conference on Netherlandic Studies. Ed. by W.H. Fletcher (Lanham MD, 1985), 28.
3.
R. Marres: ?Waarom vermoordde Willem Termeer zijn vrouw?, Tirade, 297 (1985), 81.
4.
Ibid., 194, 195.
5.
Ibid., 195.
6.
A.F. Zweers: ?Een nagelaten…?, 28.
7.
M. Emants: Een nagelaten bekentenis (Amsterdam, z.j.), blz. 230.
8.
R. Marres: ?Waarom vermoordde…?, 189.