Over het gehele werk

Tirade


Over dit hoofdstuk/artikel

over Tirade


Ad Fransen

over [tijdschrift] Tirade


1
In het vervolg wordt geciteerd uit: Tirade 60, december 1961.
2
Joop Goudsblom, ?Tirade oprichting en eerste jaargang?. Propria Cures, 20 januari 1962 (Dies-nummer).
3
Ad Fransen, ?Parasol, een korte voorzomer in de ontstaansgeschiedenis van Tirade?. Tirade 300. September/december 1985.
4
Geert van Oorschot, ?Voor de gelegenheid?. In Tirade 200, okt./nov./dec. 1974.
5
G.A. van Oorschot, ?Jan Emmens?. Tirade 180 (Emmens-nummer), oktober 1972.
6
E. Reil, ?Voor een grimmige onenigheid?. Propria Cures, 29 november 1955.
7
Ernst Reil, ?Libertinage en de Literatuurgeschiedenis. Wie niet sterk is moet objectief zijn?. Propria Cures, 17 augustus 1955.
8
Eijk (= Jan Eijkelboom, red.), ?In memoriam Libertinage?. Propria Cures, 22 januari 1955.
9
Zie noot 4.
10
E. Reil, ?Voor de Bijl?. Propria Cures, 10 december 1955.
11
Vinken aan Van Oorschot, 19 november 1955.
12
Van Oorschot aan Vinken, 22 november 1955.
13
Vinken aan Van Oorschot, 23 november 1955.
14
Nieuwenhuys aan Vinken, 17 november 1955.
15
Gesprek met Van Oorschot, Ad Fransen 9 maart 1984.
16
Informatie over het contact tussen Nieuwenhuys en Eijkelboom is afkomstig uit een interview van Ad Fransen met Jan Eijkelboom, 29 december 1983.
17
Gesprek met Rob Nieuwenhuys, Ad Fransen 8 december 1983.
18
Eijkelboom aan Vinken, 28 juli 1955.
19
Vinken aan Goudsblom en Eijkelboom, 8 augustus 1955.
20
Goudsblom aan Vinken, 22 augustus 1955.
21
Goudsblom aan Vinken, 28 augustus 1955.
22
Brief Vinken aan Eijkelboom en Goudsblom, 8 augustus 1955.
23
Goudsblom aan Vinken 8 februari 1956. Overigens zou Goudsblom zijn aforismen uiteindelijk niet uitgegeven bij Van Oorschot, maar als Boekvink bundelen bij Querido onder de titel Pasmunt.
24
Zie noot 15.
25
Zie noot 21.
26
Vinken aan Joop Goudsblom, 9 februari 1956.
27
Nieuwenhuys aan Vinken, 29 maart 1956.
28
Nieuwenhuys aan Jan Eijkelboom, 9 juli 1956.
29
Vinken aan Van Norden, 20 augustus 1956.
30
Propria Cures, Dies-nummer, 20 januari 1962.
31
Zie noot 5.
32
Concept-Redactioneel van Vinken, 11 september 1956.
33
Nieuwenhuys aan Vinken, 20 augustus 1956.
34
Vinken aan Nieuwenhuys, 22 augustus 1956.
35
Zie noot 32.
36
Dit kunnen we afleiden uit een brief van Nieuwenhuys aan Eijkelboom, 3 september 1956.
37
Stencil van Concept-Redactioneel. Door Vinken achteraf eind 1956 gedateerd.
38
Vinken aan Nieuwenhuys, 22 augustus 1956.
39
Goudsblom aan Eijkelboom, 11 oktober 1956.
40
Brochure voor boekhandel en pers, uitgegeven op het A4-formaat van het toekomstige Tirade.
41
Jan Eijkelboom zou later zelfs een lyrische monografie schrijven over Lucebert: J. Eijkelboom, Lucebert. Meulenhoff, Amsterdam 1964.
42
Zie noot 16.
43
Van Norden aan Vinken, 18 augustus 1956.
44
Nieuwenhuys aan Vinken, Eijkelboom en Goudsblom. September 1956, niet exact gedateerd.
45
Tirade 4, 15 april 1957.
46
Zie noot 44.
47
Jacques Gans, ?Tirade en Oblomov?. De Telegraaf.
48
Anoniem, ?Een nieuw maandblad met een eigen toon?. NRC.
49
Vinken aan Nieuwenhuys, 25 januari 1957.
50
Dit blijkt uit een brief van Nieuwenhuys aan Van Oorschot, februari 1957, waarin Nieuwenhuys nog maar eens herhaalt wat Van Oorschot hem heeft verteld: ?jij hebt mij bij de verschijning van het eerste nummer gecomplimenteerd (?het mocht er zijn?, zei je).?
51
Nieuwenhuys aan Van Oorschot, februari 1957.
52
Interview met Jan Emmens door J. Boersma en J. Roelands. Tirade 143, 1969.
53
Zie noot 15.
54
Nieuwenhuys aan Van Oorschot, 9 maart 1957.
55
Vertrouwelijk stuk van Van Oorschot aan de Tirade-redactie, mei 1957.
56
Vinken aan Nieuwenhuys, 28 mei 1957.
57
Nieuwenhuys aan Vinken, 29 mei 1957.
58
Nieuwenhuys aan Van Oorschot, 1 juni 1957.
59
Van Oorschot aan de Tirade-redactie, 7 juni 1957.
60
Van Oorschot aan de Tirade-redactie, 26 juli 1957.
61
Nieuwenhuys zegt in een brief aan de redactie op 6 augustus 1957: ?We kunnen nu als redactie en bloc aftreden en het zinkend schip Tirade (cursivering af) verlaten. Persoonlijk voel ik daar, vooral tegenover de buitenwereld, weinig voor.?
62
Van Oorschot aan de Tirade-redactie, 14 augustus 1957.
63
Vinken aan Van Oorschot, 15 augustus 1957.
64
Goudsblom aan Van Oorschot, 15 augustus 1957.
65
Zie noot 61.
66
Zie noot 4.