Over dit hoofdstuk/artikel

Charles B. Timmer


1.
Uit: Charles B. Timmer, Aforismen (ms).
2.
Zie Marius Broekmeyer, Zeventig jaar Sovjetunie, in: Bijvoegsel Vrij Nederland, nummer 44, 31 oktober 1987, p. 19 en p. 25.
3.
A.P. van Goudoever, Angst voor het verleden. Politieke rehabilitaties in de Sovjet Unie na 1953. Utrecht, h & s, 1983, p. 51 – Dit is voor zover mij bekend de enige doorwrochte studie over het onderwerp in de Nederlandse taal: zowel analyse, beschrijving en samenvatting van een historisch fenomeen. Het enige dat niet aan de orde komt is het vraagstuk van de morele waarde die moet worden toegekend aan dit soort rehabilitaties.
4.
Vergeleken bij het Wetboek van Strafrecht van 1926 is dat van 1960 dat nog steeds gehanteerd wordt op bepaalde punten nog dubbelzinniger; zie Wetboek van Strafrecht van de rsfsr, Afzonderlijk deel, hoofdstuk 1, sectie 1 ?Bijzonder zware misdrijven tegen de staat?, art. 70: ?Antisovjet agitatie en propaganda die worden bedreven met het doel de sovjetmacht te ondermijnen of te verzwakken…? Het is duidelijk dat met die formulering iedere eerlijke sovjetburger die een stuk als dit van mij zou schrijven voor de kadi kan worden gesleept.
5.
A.P. van Goudoever, op.cit., p. 55.
6.
ibidem, p. 22.
7.
Michail Heller, Alexander Nekrich, Geschichte der Sowjetunion. Frankfurt/M, Fischer Taschenbuch Verlag, 1985, Band ii, p. 213.
8.
A.P. van Goudoever, op.cit., p. 131.
9.
Marius Broekmeyer, op.cit., p. 20.
10.
Zie Evgeny Evtushenko, Concerning the Nobel Prize for Boris Pasternak (A letter to the Editor), in: New Times, 1988, no. 2, p. 32.
11.
Zie Eduard Limonov, ?Ach rodnaja, rodnaja zemlja?, in: Svoboda jestj svoboda – Freiheit ist Freiheit, Inoffizielle sowjetische Lyrik, russisch/deutsch, Hrsgb. von Liesl Ujvary. Z?rich, Verlag Arche, 1975, pp. 76-77.
Eduard Limonov, geb. 1943 in Charkov, dichter en proza-schrijver, in de Sovjetunie niet in druk verschenen behalve in ?samizdat?, in 1974 ge?migreerd, van 1975-1980 woonachtig in usa, daarna in Frankrijk. Publiceerde de bundel gedichten Het Russische (Roesskoje) in 1979; de roman Ik ben het – Editsjka (Eto ja – Editsjka), 1979, verder Dagboek van een mislukkeling (Dnevnik neoedatsjnika), 1982 en gedichten in diverse periodieken. De roman Ik ben het – Editsjka is in het Nederlands vertaald, zo ook de bij de Wereldbibliotheek dit jaar verschenen autobiografische roman Zelfportret van een bandiet. De jonge jaren van een dichter-delinquent.
Het door mij onder de titel Heimat vertaalde gedicht van Eduard Limonov staat in zijn geheel in dit nummer van Tirade.