Over dit hoofdstuk/artikel

brief aan Jan van Nijlen

brief van Willem Elsschot


21 oktober 1911


1.
Tweemaal onderstreept.
2.
Het over te maken bedrag was voor een van de 40 exemplaren van Van Nijlens bundel Naar ‘t Geluk (1911), het tweede boek van De Zilverdistel, die toen onder leiding stond van J.C. Bloem, P.N. van Eyck en J. Greshoff Het boek kostte f 5, – of 10 frank.
3.
Villa des Roses, dat eerst in 1913 in Groot Nederland en als boek gepubliceerd zou worden.
1.
Van Nijlen heeft die brief, de zijne, niet bewaard.
1.
Driemaal onderstreept.
2.
Aldus in het origineel.
1.
Bijnaam van de wederzijdse vriend A.J.J. (Ary) Delen.
2.
Het origineel heeft hier een schets van een vogelkopje, dat moet staan voor ?Mus(ch)?; zie noot 1.