Over dit hoofdstuk/artikel

Charles B. Timmer


1.
Toergenjev vertelt dit Bernse avontuur in een korte autobiografie, geschreven in augustus 1875 en voor het eerst gepubliceerd in 1876. Zie I.S. Toergenjev, Sobranije sotsjinenij (Verzamelde werken), deel xi, Moskou 1956, pp. 417-419 en 549.
2.
De ?tsaar aller Russen? was toen Alexander ii. Door de afschaffing der lijfeigenschap gold hij als de ?bevrijder der boeren?, hoewel onder zijn bewind de onderdrukking en willekeur net zo welig voorttierden als onder zijn voorganger Nikolaas i.
3.
I.S. Toergenjev, op. cit., p. 560.
4.
ibidem, pp. 560-561.
5.
ibidem, p. 561.
6.
Dat is de tiende rang op de ambtelijke rangentabel in het oude Rusland, gelijkwaardig aan ?eerste luitenant? in het leger.
7.
T.N. Granovski (1813-1855), Russisch denker, historicus, vriend van Herzen; in 1846 kwam het tussen beiden tot een tijdelijke breuk.
8.
Het hele document staat afgedrukt in I.S. Toergenjev, Sobranije sotsjinenij (Verzamelde werken), deel xi, pp. 452 e.v.
9.
Toergenjev had een uitzonderlijk levendig en helder verstand. Uit gegevens, gepubliceerd in Heinrich Schmidt, Philosophisches W?rterbuch (1931), blijkt dat het gewicht van zijn hersens 2012 gram bedroeg, een record in vergelijking met Dante (1479 gr.), Raffael (1162), Petrarca (1288) of Schiller (1580 gram). Het gemiddelde hersengewicht bij de man ligt om de 1400 gram.
10.
Zie I.S. Toergenjev, Herinneringen, vert. en met nawoord door Charles B. Timmer. Amsterdam, Priv?-Domein, 1974, pp. 238 e.v. en p. 312.
11.
Zie A.I. Herzen, Feiten en gedachten, deel iii, vert. en geannot. door Charles B. Timmer. Amsterdam, Priv?-Domein, 1985, hoofdstuk xxxvi, pp. 45-47.
12.
In Feiten en gedachten, o.a. van A.L. Vitberg, N. Ch. Ketsjer, Pierre Proudhon, Karl Vogt.
13.
Geciteerd uit A.I. Gercen (Herzen), Pisjma izdaleka (Brieven uit de verte). Moskou 1981, p. 376.
14.
ibidem, pp. 376-377.
15.
Vergelijk het opstel van F.M. Dostojevski Het land en de kinderen, in zijn Aantekeningen van een schrijver. Zie F.M. Dostojevski, Verzamelde werken, deel x, vert. door Paul Rodenko. Amsterdam, De Russische Bibliotheek, 1960, pp. 309-312 en vooral pp. 641-644.